Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.11.2012 00:09 - Панволунтаризъм или на какво ни учи Артур Шопенхауер
Автор: wizardsblog Категория: Хоби   
Прочетен: 3458 Коментари: 0 Гласове:
5

Последна промяна: 27.11.2012 10:04

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Интересна дума се оказа "панволунтаризъм"...често употребявана във философски анализи и реферати, но доста тактично избегнато бе тълкуванието й.
Сама по смисъла си, тази дума би трябвало да не съществува, според Български Тълковен Речник и според google разбира се :))
Затова и реших да я разтълкувам накратко, за да е по-лесно на другите търсещи като мен и след мен :))

"Панволунтаризъм", идва от представката "пан" в началото значи "все", "всичко", "всеобщ", "космичен" и "волунтаризъм", ще цитирам уикипедия :

" Волунтаризъм /по лат. voluntaries ‘доброволен’/ Филос. 1. Учение, отреждащо първостепенна роля на божествената или човешката воОпределя се като реакционно субективно идеологическо направление във философията, което отрича обективната закономерност и необходимост в природата, като приписва на волята решаващо, първично значение. " Край на цитата.


Цялостното значение на панволунтаризма, като философско течение, бихме могли да разберем едва след като се запознаем цялостно с учението и философския труд на Шопенхауер, но ако мога да си позволя да анализирам накратко, то бих могъл да кажа, че сама по себе си думата е "всеопределяща" за волевото в учението на Шопенхауер...нещо повече,Шопенхауер отъждествява Кантовото ‘’нещо само по себе си’’ с волята, която е истинското съществуване на действителната природа. Волята е първоизточникът на битието. Тя е ирационална, първична, стихийна.


Ето и целия текст на реферат, с основна тема "Учението за волято, познанието и етиката на Шопенхауер"

Артур Шопенхауер е роден 1788 г . в Данциг. По желание на родителите си става чиновник в търговска кантора , макар да е живо заинтересован от академичния и литературен живот . След смъртта на баща си учи философия в Гьотинген и Берлин . Изкушава се от етиката и изкуството.Влияние му оказва Кант. Признание получава едва след смъртта си , благодарение на промените в Германия под въздействието на Ницше и Киркегор. Най- често Шопенхауер е представян с идеята си за световната воля, която представя в готов вид през 1818 г в „ Светът като воля и представа „ .

Във философията изискването за систематичност и за вътрешна непротиворечивост е основен критерий за истинност. По тази причина всеки философ, както и всеки автор на научна хипотеза, се стреми да спазва това изискване. В периода на немската класическа философия систематичността достига своя връх. Артур Шопенхауер е длъжен да се съобразява с изискването за систематичност вече не само защото то е най-значимия критерий за истинност, но и защото той трябва да направи философията си по академичен образец, чрез което да може да се сравнява с най-великите умове на периода - Кант и Хегел. У именития немски мислител често се срещат претенции за непротиворечивост и за новаторство. За да бъде новатор обаче, един философ винаги допуска противоречия. Той се стреми към един академичен модел, който не съвпада напълно със съдържанието на доктрината му. Тогава същият философ прави така, че по форма учението му да наподобява това на най-големите авторитети на неговото време. Не всеки философ е и велик систематизатор - Шопенхауер не успява да разбере това. Така той допуска противоречия във философията си, без да ги анализира, поради което ние трябва да търсим решението им или в изворите на неговото учение, или при неговите философски наследници. Артур Шопенхауер не рефлектира достатъчно върху противоречивостта на своята система. Най-общо учението на Шопенхауер се определя като панволунтаризъм. Шопенхауер отъждествява Кантовото ‘’нещо само по себе си’’ с волята, която е истинското съществуване на действителната природа. Волята е първоизточникът на битието. Тя е ирационална, първична, стихийна. На нея е присъщ постоянният стремеж към живот. Волята е обективирана на различни степени в света. Познанието я подпомага в нейното стремление да съхрани себе си. Основно за Шопенхауер е следното твърдение: волята е създала интелекта. Следователно интелектът е второстепенен спрямо нея.

Тя представя себе си в понятия. За волята е присъщ постоянен стремеж към живот . Цялото многообразие в света е проявление на волята . Волята е едно непрестанно желание за нещо, тя постоянно търси себе си и живота не може да достигне до удовлетворение. Тя е символ на злото. Волята е нашето бездействие и ние непрекъснато живеем в това зло, без дори да знаем. Редно е да схващаме волята на човек като инстинкт и стремеж да е в битието или той самият да е битие . Волята се превръща в представа сама на себе си на живото на психиката. Според Шопенхауер волята е всеки процес на движение на мъртвата материя, а не само форма на жизненост. За него понятието воля е едно своеобразно магично слово, имащо за цел да разкрие сакралното на всяко нещо в природата. Шопенхауер гледа на човека като на преди всичко желаещо същество и затова същността му не е в главата , а в сърцето . Волята не е съзнавана и не се съобразява с никой и с нищо . Единственият й закон е нейният пълен произвол. Волята представлява не само стимул на мисленето , а и неговата основна пречка , защото го тласка в грешната посока . Волята използва като своеобразно оръжие интелекта ,тъй като той е временен , а тя постоянна. Интелектът не би могъл да достигне до всичките й тайни . Той е просто една функция на волята . Именно с надмощие на интелекта над волята Шопенхауер обяснява защо гения е непрактичен. Той се интересува от общото и достъпно за познанието, докато волята  се стреми да достине частното и незначителното. Според Шопенхауер гениите не се срещат често , тъй като са природосъобразни. Човек не може да излезе от волята си и да се отдаде на щастлив и безгрижен живот. Човек, докато е човек, ще носи проклятието на волята . Именно затова Шопенхауер поставя на пиадестал учението си за първородния грях и грехопадението , към което се отнася с респект и възхищение.

Една от обективациите на всемирната воля е познанието на човек според Шопенхауер . Познанието служи на волята да се съхранят индивидите, които го притежават . Шопенхауер дели познанието на обикновено и гениално , откъдето и хората биват съответно обикновени и гениални . Обикновените хора според Шопенхауер са „фабричен продукт на природата „.Такъв тип хора търсят при всичко ,което се изправи пред тях, само понятието към което може да се отнесе . Гениалният от своя страна има способността да се изплъзне за момент от „оковите” на волята и се опитва да разбере идеята за всяко нещо, без да се интересува от отношението му към другите неща . Познанието подпомага волята в стемежа й да се съхрани . Едно от основните твърдения на Шопенхауер е ,че волята е създала интелекта . Тя стои над всичко – над разума и над умствените способности. Разумът дава само външно познание за света , докато истинското познание може да бъде достигнато само от волята .

Крайното основание на цялата реалност е волята за живот . Тази воля обаче е лишена от всякакъв разум и не е подвластна на никого . По този начин волята едновременно се самоотрича и самоутвърждава . Именно тази раздвоена воля обаче е движещата сила на света . Волята към живот е един непрекъснат процес , при който волята произвежда самата себе си . Това е нещастната воля , която всеки индивид притежава и която влиза в конфликт с останалите воли в борбата за оцеляване . Волята е тази , която сама се изгражда и сама се унищожава.

Етиката на Шопенхауер започва с въпроси , присъщи на всяка етика : Какъв е света? , Какъв е живота на човека в този свят ? , Какъв може и какъв трябва да бъде този живот?

Въпреки това , Шопенхауеровата етика се отделя от традиционната европейска етика . Неговата етическа концепция се основава едновременно на песимизма и антиевдемонистичните постановки. Етиката му е метафизика на страданието. Волята за живот черпи сила от нищетата  и от липсата . Волята е в състояние само временно да отстрани страданието. При Шопенхауер веригата на страданието е неизменна и универсална .Шопенхауеровата етика е твърде стеснена , тъй като в нея липсва класическия проблем за доброто и злото. Според Шопенхауер човешката дейност трябва да е насочена в своето отношение само и единствено към другите, за да се определи като морална . Той застава зад индивидуалния морал .Етиката му има личностен характер,тя отхвърля законите и нормите,които господстват над индивида.

         Шопенхауер възприема човешките желания като причина за увеличаване на страданията. Желанието ни няма насита. Само един е изходът от това и той е ако човек се опита да се освободи от желанията си и да намери покой от тях. Волята се напълва с етическо съдържание , когато се отрече от себе си. Волята се отдръпва от живота и така нравствената воля е изпълнила задачата си да умъртви волята към живот .

         Етикецията и нормите на поведение за Шопенхауер са само опит да се обуздае животинския характер на човека . Културата не може да промени хората и да ги направи по- добри , а само ги учи на смирение .

         Етическите възгледи на Шопенхауер са далеч по – различни от традиционно – оптимистичните идеи . Той поставя свободата на човешкия индивид наравно с неговите нужди . Когато човек се подчинява сляпо на волята си за живот , превръща необходимостта си в свобода . От своя страна волята е борба между състраданието и егоизма . Навсякъде волята е неотделима от живота и независима от времето и пространството.

Шопенхауер изгражда една песимистична теория за злонамереността на космическата воля и я определя като източник на цялото безкрайно страдание. Страданието е определящо същността на човешкия живот и се увеличава с увеличаване на познанието .Възгледите на Шопенхауер бележат един нов етап в развитието на науките за човека. Целият Космос е сведен до страданието, имитирано от волята си за живот . Шопенхауер предвижда нова епоха, в която цената, която трябва да се плати за прогреса е толкова висока, че напълно го обезсмисля.

Използвана литература:

Клаус Корнелиус Фишер " Артур Шопенхауер"
Артур Шопенхауер " Светът като воля и представа"
Гласувай:
5
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: wizardsblog
Категория: Технологии
Прочетен: 219651
Постинги: 90
Коментари: 190
Гласове: 4345
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31